Bistvo življenja je energija

Bistvo življenja je Energija

Razmišljanje o …

Bistvo življenja je Energija,
Energija, ki se nikoli ne izniči …
Energija ki prehaja iz ene oblike v drugo …
Energija, ki nas vodi od dogodka do dogodka …
Srečujemo nove osebe, korakamo z njimi določen čas …
nato se razidemo …

NAJ BO ŽIVLJENJE MOZAIK ,
MOZAIK DOGODKOV IN OSEB ,
MOZAIK, KI DAJE SMISEL NA ŠEMU BIVANJU.

Mirjam MMS, Semolič, Sore