Dolenjski list, 10.9.2020 – “Ne odrivajmo pogovora o smrti”

“Ne ogibajmo se pogovorov o umiranju in smrti. Izkušnje namreč kažejo, da se svojci, ki ostanejo za umrlim, lažje vključijo v vsakdanje življenje, če spregovorijo in če imajo možnost spregovoriti o tej temi. ” Več…