Drugačna pomoč svojcem in umirajočemu – pred, med in po smrti

OBSMRTNA DULJA

“ThanaDoula” izhaja iz grške besede “thanatos”, ki pomeni smrt in “doula”, ki pomeni “ženska, ki služi”. Ne glede na spol, gre za osebo, ki nudi udobje kot tudi oporo nosečnicam in tistim, ki umirajo. S tem opravljajo pomembno in častno nemedicinsko vlogo.

Tisti, ki si želijo v procesu umiranja poseben pristop je dulja tista, ki pospremi človeka na dostojen, priseben in zavesten način na odhod.

Obsmrtne Doula na koncu življenja spremljajo umirajočega in njegovo družino. Z njimi ostane vse do smrti in naprej v času njihovega žalovanja. Ob koncu življenja ustvarja varen prostor, v katerem se umirajoči lahko lažje sooča z svojo minljivostjo in pripravo na smrt na njemu primeren način.

Kdo vam lahko pri tem pomaga?
Hiša Akaše

BOWNOVA TERAPIJA

Bownova terapija pomaga pri preskoku v razmišljanju, duševni napetosti, blažji depresiji, anksioznosti, detoksifikaciji. To vse lahko spremlja žalovanje. V težji ali lažji obliki.

Bownova terapija lahko pomaga tudi umiriti strah in napetost v telesu ter omogoči lažji prehod človeka, ki odhaja.

Kdo vam lahko pomaga?
Nežna moč (z bownovo terapijo)