Mi za vas – do brezplačne pogrebne žare

KAJ LAHKO MI V TEH TEŽKIH ČASIH NAREDIMO ZA VAS? Zavedamo se, da je za marsikoga vsak strošek lahko velik zalogaj. Zato smo se odločili, da bomo vsakemu, za katerega bomo opravili pogrebno slovesnost, podarili žaro. POGOJ: Edini pogoj je, da je naročnik pogreba hkrati tudi prejemnik pogrebnine. POTEK: 1. Ob pripravi pogreba nam obvezno […]

Preberi naprej
kljuka na vratih do

Objava osmrtnic, zahval, posvetil

Brezplačno lahko na naši spletni strani objavite tudi osmrtnico, zahvalo ali posvetilo. Podatke nam sporočite preko spodnjega obrazca Oddaja osmrtnic, posvetil, zahval Osmrtnica, Posvetila, Zahvale

Preberi naprej

Vrste pokopov

Zakon predvideva trenutno te vrste pokopov: – pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob – pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob – raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega Pokop zunaj pokopališč Če […]

Preberi naprej

Sami lahko izberete kakšen pogreb si želite imeti

Nekatere stvari so določene z Zakonom o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti. Nekatere so določene lokalno s strani občin. Sami pa se odločite o pripravi in izvedbi pogreba Priporočljivo je, da se ravnamo po željah pokojnika. V kolikor teh želja nikoli ni izrazil, naročnik/plačnik pogrebnih storitev odloča o vrsti in obsegu pogreba. Izbira je velika: – […]

Preberi naprej

Mrliški list in smrtovnica

Mrliški list Mrliški list lahko prevzamejo pristojne osebe (npr. dediči) na katerikoli upravni enoti ali matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno mora biti opravljena prijava smrti. Smrtovnica Matičar na upravni enoti, kjer je imel pokojnik prijavljeno stalno prebivališče, spiše smrtovnico in jo v roku 30 dni od datuma prijave smrti pošlje zapuščinskemu sodišču. Smrtovnica je torej […]

Preberi naprej

Oporoka

Oporoko lahko napišete že takrat, ko se ste dopolnili 15. let. V oporoki se določi kdo bo dedoval in del premoženja, ki ga le-ta deduje. V kolikor ni s predpisom prepovedano, lahko dedujejo tudi pravne osebe. Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije. Več o tem: Dedovanje

Preberi naprej
svečke na pokopališču

Darovanje organov v medicinske namene

Za časa življenja se lahko odločite tudi, da boste po smrti darovali svoje organe in tkiva. V tem primeru morate to svojo odločitev potrditi z vpisov v nacionalni register. Ta opis lahko opravite tudi v primeru, da ne želite darovati oziroma preklicujete darovanje. Več o tem: Darovanje organov

Preberi naprej
gore ob jezeru

Prijava smrti

Smrt je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti. Prijavi se upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. K prijavi se priloži tudi potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je smrt ugotovil. Smrt v zdravstvenem zavodu, nastanitvenem objektu… Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem […]

Preberi naprej
stopnice kamnite

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana. Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana. Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega. Pogrebnino in posmrtnino uveljavljate pri katerem koli centru za socialno delo. Družinski član za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem […]

Preberi naprej
star grob

Pokop ali raztros

Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliško pregledni službi in ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Način pokopa in pogrebno slovesnost se opravi v skladu z voljo umrlega in v skladu s pokopališkim redom. V kolikor […]

Preberi naprej