Mi za vas – do brezplačne pogrebne žare

KAJ LAHKO MI V TEH TEŽKIH ČASIH NAREDIMO ZA VAS?

Zavedamo se, da je za marsikoga vsak strošek lahko velik zalogaj. Zato smo se odločili, da bomo vsakemu, za katerega bomo opravili pogrebno slovesnost, podarili žaro.

POGOJ: Edini pogoj je, da je naročnik pogreba hkrati tudi prejemnik pogrebnine.

POTEK:

1. Ob pripravi pogreba nam obvezno sporočite svojo namero, da želite uveljavljati ugodnost – pravico do brezplačne pogrebne žare.

2. Izberete žaro med našim izborom, ki smo ga pripravili prav za ta namen.

3. Vložite vlogo za pogrebnino.

4. S prejetim potrdilom o upravičenosti do pogrebnine, se v roku 90 dni po opravljeni pogrebni slovesnosti, oglasite v naši pisarni.

5. kjer vam bomo na podlagi vašega osebnega dokumenta in transakcijskega računa izstavili dobropis.

6. Celotno kupnino pogrebne žare vam bomo nakazali na vaš transakcijski račun v roku 5. delovnih dni.

KAJ JE POGREBNINA IN POSMRTNINA IN KAKO DO NJE

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana.
Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega.

Pogrebnino in posmrtnino uveljavlja družinski član pri katerem koli Centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Z vlogo lahko zaprosite na tej povezavi Vloga za pogrebnino in posmrtnino

Več informacij o pogojih:Pogrebnina in posmrtnina