Oporoka

Oporoko lahko napišete že takrat, ko se ste dopolnili 15. let. V oporoki se določi kdo bo dedoval in del premoženja, ki ga le-ta deduje. V kolikor ni s predpisom prepovedano, lahko dedujejo tudi pravne osebe.

Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije.

Več o tem: Dedovanje