Pokop ali raztros

Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliško pregledni službi in ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Način pokopa in pogrebno slovesnost se opravi v skladu z voljo umrlega in v skladu s pokopališkim redom. V kolikor […]

Več