Pogrebi v času COVID-19

POGREBI V ČASU COVID-19

Urejanje pogreba

Za naročilo pogreba svojce pokojnika naprošamo, da nas najprej pokličejo na telefonsko številko 041 776 436, da se dogovorimo za termin prihoda v našo pisarno. Dogovarjanje za naročilo pogreba prepustite enemu zdravemu družinskemu članu.

Stranke v prostor vstopate posamično ob dogovorjeni uri. Ostali počakajo pred vrati ob spoštovani razdalji vsaj 1,5 m oddaljenosti drug od drugega.

Ob vstopu si mora stranka obvezno nadeti masko, razkužiti roke (razkužilo je v naši pisarni) in sedeti 1,5 m oddaljen od zaposlenega za sprejem pogrebov.

V primeru, da je pokojnik umrl zaradi COVID-19, nas o tem obvestite pred prihodom v poslovni prostor.

Mrliške vežice

Slovo od pokojnika poteka do največ dve uri pred pokopom. Uporaba zaščitnih mask je obvezna (šal, ruta,…).

Pred vstopom v mrliško vežico si je potrebno obvezno razkužiti roke. Prav tako preden mrliško vežico zapustite. Razkužila zagotovi upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak prostor.

Čajne kuhinje na pokopališčih do nadaljnjega ne bodo odprte.

Po uporabi mrliške vežice se bo le-ta razkužila.

Pogrebna slovesnost

Pri verskem pogrebu bo predstavnik verske skupnosti opravil krajšo slovesnost pred mrliško vežico in pred grobom.

Udeležba na pogrebih

Pogrebne slovesnosti se lahko udeležijo ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva

Če se ne morete udeležiti pogreba…

Za svojce, prijatelje, znance, ki se ne morete udeležiti pogreba, lahko podjetje Monumentum uredimo dostavo našega cvetja, sveč ali kupona, ki ga bodo žalujoči lahko v roku enega leta izkoristili za katero od naših storitev; ureditev in/ali zasaditev groba, čiščenje nagrobnika, nakup cvetja, sveč, …