Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana.
Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega.

Pogrebnino in posmrtnino uveljavlja družinski član pri katerem koli Centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Z vlogo lahko zaprosite na tej povezavi Vloga za pogrebnino in posmrtnino

Več informacij o pogojih:Pogrebnina in posmrtnina