Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana.
Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega.

Pogrebnino in posmrtnino uveljavlja družinski član pri katerem koli Centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Več informacij in Vlogo najdete na tej povezavi -> Vloga za pogrebnino in posmrtnino

_ _ _ _

Pogrebnina po umrlem vojnem veteranu je posebna zahteva, ki jo vložite za povrnitev pogrebnih stroškov.

Pogrebnino po umrlem vojnem veteranu lahko uveljavlja kdorkoli, ki je oskrbel pogreb ali kril stroške prevoza posmrtnih ostankov vojnega veterana.

Vlogo in več informacij najdete na tej povezavi -> Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine