Raztros pepela

Način pokopa in pogrebno slovesnost je potrebno opraviti v skladu z voljo pokojnika in na način določen s pokopališkim redom.

Kdo določi način pokopa

Če pokojnik ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec.

Kje pridobiti dovoljenje

Svojci pridobijo dovoljenje za raztros pepela pokojnega na tisti občini, v kateri želijo opraviti raztros.

Kako pridobiti dovoljenje

Vsaka občina ima svoj obrazec. Kot vložnik boste morali pred izdajo soglasja posredovati:

  • izpisek iz matične knjige umrlih ali zdravniško potrdilo o smrti
  • soglasje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer se namerava opraviti raztros pepela

Plačali boste še občinsko takso za izdajo dovoljenja.

Postopek za pridobitev dovoljenja za raztros izven pokopališča se lahko v nekaterih korakih razlikuje med posameznimi upravnimi enotami oziroma občinami. Priporočamo, da se pred pogrebom pozanimate pri posameznem upravnem organu.

V kolikor bo pogrebni obred opravila naša pogrebna služba, vam mi posredujemo potrebne informacije in uredimo vse potrebno za nemoten potek pridobivanja dovoljenja.

Pristojni organ bi izdajo dovoljenja zavrnil le, če bi bil raztrosa pepela na določenem kraju v nasprotju z drugimi predpisi oziroma bi predstavljal nedopusten poseg v pravice tretjih.

Ali je dovoljeno hraniti žaro doma?

Ni dovoljeno. Več…

Ali je potrebno, da opravi vso organizacijo pogreba tisto pogrebno podjetje, ki deluje v kraju/občini, kjer želim imeti pogreb?

Ne. Pogrebno slovo lahko opravi katero koli pogrebno podjetje, ne glede na to, kje želite, da bo pogreb opravljen. To je lahko vaše lokalno pogrebno podjetje ali pogrebno podjetje iz drugega kraja.