Semič in Črnomelj, 28.1.2021 – “Kratki napotki, ko se zgodi smrt”

Kratki prvi napotki, ko se zgodi smrt

Pogrebne storitve -

 

Kratki prvi napotki, ko se zgodi smrt

Ko smrt nastopi doma:
1. Pokličite vašega zdravnika ali zdravstveni dom ali številko 112, kjer sporočite smrt na domu. Mrliški oglednik na podlagi vaše prijave opravi ogled in izda poročilo o smrti.
2. Pokličete takoj tudi našo 24 ur dosegljivo telefonsko številko 041 776 436, kjer boste uredili vse v zvezi s prevozom, ureditvijo pokojnika, pogrebom.

Smrt v zdravstvenem zavodu, domu za starejše ali v kakšni drugi ustanovi:
1. Pokličete našo 24 ur dosegljivo telefonsko številko 041 776 436, kjer boste uredili vse v zvezi s prevozom, ureditvijo pokojnika, pogrebom.

 

Pokop in pogreb

Za nadaljne dogovarjanje se lahko zglasite ob dogovorjeni uri v naši pisarni na Roški c. 4 v Semiču. Lahko se odločite tudi, da vas obiščemo na domu. Naš obisk pri vas je seveda brezplačen. V določenih primerih lahko opravimo pogovor in dogovor kar preko e-pošte in telefonskega pogovora.

Za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo, dogovore z morebitnim pokopališkim upravljavcem, krajevno skupnostjo ali komunalnim podjetjem, ki izvajajo izkope grobnega mesta, prvi prevoz, ipd. Na pokopališčih, kjer nimajo svojega pokopališkega moštva, izkope žarnih ali klasičnih grobov opravimo mi. Prav tako se tudi v tem primeru mi dogovorimo z upravljavcem pokopališča o potrebnih delih in predložimo potrebne dokumente.

Pogrebne storitve opravljamo na vseh pokopališčih!

Pomembno: Nekatera pokopališča imajo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (komunalno podjetje, drugo pogrebno podjetje,…) za opravljanje pokopališke dejavnosti. Pokopališka dejavnost je ločena od pogrebne dejavnosti.

Pri urejanju pogrebnega slovesa vam bomo v pomoč s svetovanjem ter se skušali prilagoditi željam svojcev ali željam, ki jih je izrazil pokojnik sam. Opravimo prevoz pokojnika do krematorija ali uredimo pokojnika za pokop v krsti. Pripravimo poslovilno vežico, tudi tam, kjer so poslovilne vežice slabo opremljene, saj imamo lasten inventar. Priskrbimo vam cvetje, sveče, glasbo, objavimo osmrtnice na oglasnih tablah na vaših izbranih lokacijah ter na radiu ali v časopisu. Po vsem tem se lahko zanesete tudi na našo strokovno in zanesljivo moštvo, ki častno opravi poslovilni obred.

Po pogrebu pa smo vam na voljo za ureditev groba (zamenjava peska, čiščenje nagrobnega kamna, obrezovanje grmovja, nasaditev rastlin,…). Lahko se odločite za enkratno ureditev groba ali za urejanje groba skozi vse leto.

Več o naših storitvah in ponudbi naših pogrebnih žar ter cvetja si lahko ogledate na naši spletni strani.

POKLIČITE: 041 776 436

Edina telefonska številka, ki jo boste potrebovali
– takoj ko se zgodi.
Vse ostalo uredimo mi.